Styrketrening og psykisk helse: 5 fordeler du kan få

Push-ups varianter

Hvordan påvirker egentlig styrketrening vår psykiske helse? I denne artikkelen skal vi se på 5 mentale fordeler som kan gi deg en ekstra motivasjons-boost!

De fleste er klar over at styrketrening er bra for den fysiske helsa. Men visste du at styrketrening også kan ha en positiv innvirkning på den psykiske helsen?

Ideen om at styrketrening kan påvirke den mentale helsen i positiv retning er godt forplantet gjennom forskning, og for mange kan det faktisk være like viktig å trene for den psykiske som den fysiske helsen. Vi ser nærmere på 5 mentale fordeler med styrketrening!

1. Redusert risiko for depresjon

Depresjon er en svært vanlig psykisk sykdom. Depresjon kjennetegnes typisk av at man føler seg nedstemt over tid, samtidig som man mister både energi og generell interesse for hendelser i hverdagen. Søvnproblemer, endret appetitt og økt tretthet er også vanlige symptomer på depresjon.

I følge WHO lider faktisk så mange som 300 millioner mennesker av depresjon på verdensbasis. Det er med andre ord helt tydelig at depresjon er en vanlig psykisk lidelse, og det er mange som sliter med dette både i Norge og ellers i verden.

Nyere forskning har derfor tatt for seg effekten trening kan ha på depresjon. En meta-analyse av 133 ulike studier viste at trening potensielt kunne redusere symptomene på depresjon til en viss grad. Samlestudien konkluderte med at trening kunne ha en signifikant påvirkning på symptomene, og i henhold til studien så det ut til at effekten var høyest hos de med mild til moderat depresjon.

Budskapet er likevel enkelt. Med alle de fysiske fordelene er det liten grunn til å droppe treningen!

2. Kan redusere angst

Hverdagen kan mildt sagt bli stressende, og vi kan alle oppleve litt angst fra tid til annen. Følelsen av rastløshet, konstant bekymring, urolighet og muskelspenninger er typiske symptomer på angst.

Heldigvis ser det ut til at styrketrening også kan ha en positiv påvirkning her. En gjennomgang av 7 ulike studier viste at moderat styrketrening kunne føre til en viss reduksjon av angstliknende symptomer.

Man skal naturligvis ikke anta at et par treningsøkter kan kurere angst, men studien konkluderte i det minste med at styrketrening kan ha en positiv effekt. Om du får grønt lys fra legen skader det hvertfall ikke å prøve!

3. Bedre kognitive evner

Hold hjernen i form illustrasjon

Etterhvert som man blir eldre vil også de kognitive evnene svekkes. Heldigvis er det en god del man kan gjøre selv for å takle problemet. En av de vanligste rådene er å holde seg sosial, samtidig som man bør utfordre seg selv med nye mentale utfordringer fra tid til annen.

Om man ser på forskningen ser det også ut til at styrketrening kan ha en positiv effekt på hjernehelsen vår. Den kliniske SMART-studien så på effekten av styrketrening for personer med mild kognitiv svikt.

I studien ble det konkludert med at styrketrening, i kombinasjon med vanlig hjernetrim, ga en bedre effekt enn hjernetrim alene. Fordelene så også ut til å vedvare over tid, så lenge som 18 måneder i ettertid!

4. Bedre selvtillit

Det at styrketrening kan gi bedre selvtillit er noe de fleste av oss er klar over. Treningen vil i mange tilfeller føre til at man blir mer tilfreds med egen kropp, og det er derfor ikke vanskelig å se for seg at også selvtilliten kan bli bedre.

Det er naturligvis også utført studier på denne effekten. En analyse av 113 ulike studier konkluderte med at styrketrening kunne gi en liten økning i selvtilliten. Effekten var spesielt god på den «fysiske selvtilliten», altså hvor bra man føler seg med egen kropp.

Ved å sette seg konkrete mål med treningen legger man også til rette for å oppleve mestringsfølelse når målene oppnås.

5. Generell velvære

På tampen vil vi også nevne at styrketrening generelt sett kan gjøre at man føler seg bedre i hverdagen. Det å komme seg opp fra sofaen og å være i fysisk aktivitet er for mange en stor del av det å leve et langt og lykkelig liv.

Anbefalingen fra vår side er derfor enkel. Kom i gang med treningen!

Kilder

Avatar

Bård Fjeldavli

Bård Fjeldavli lever en aktiv hverdag, og trives spesielt godt ute på sykkeltur. Han er dedikert til å veilede leserne mot de beste valgene, og er spesielt opptatt av trening og kosthold. Bård har bakgrunn fra logistikk, og skilter med en bachelorgrad fra 2013 hvor han dykket dypt inn i emner som lager, transport og salg.
facebook-social twitter-social webpage-social