Konstruksjon

Når du skal kjøpe en ergometersykkel, er det viktig at du tar hensyn til selve konstruksjonen.

Slik som for andre treningsapparater, bør ergometersykkelen være robust og ha god byggkvalitet.

Ergometersykler med en solid og sikker konstruksjon tåler typisk tyngre belastning, og har gjerne også lengre levetid.

Ofte er det slik at desto bedre konstruksjon, desto høyere pris.

Denne prisen er forøvrig ofte verdt å betale, siden du oftest får en ergometersykkel som både holder lenger og tåler mer!

Produktvekt

Siden ergometersyklene i denne testen primært skal benyttes hjemme, bør du absolutt ta til betraktning hvor mye produktet veier.

Generelt sett er det ikke veldig ulik vekt på de ulike produktene, men det er allikevel noen ulikheter her.

Ofte er det slik at det er de mest solide ergometersyklene også er de som veier mest.
Dette er naturlig, da konstruksjonen til disse produktene ofte er bygd opp av et mer solid (og tyngre) materiale.

Dersom du vet at du kommer til å flytte mye på sykkelen, kan det allikevel være greit at du tenker deg om 2 ganger før du kjøper en sykkel som veier mer enn andre produkter!

Brukervekt

Brukervekten til en ergometersykkel angir enkelt og greit hvor tung brukeren kan være.

For de av oss som er en del tyngre enn gjennomsnittet, kan dette være en egenskap som er viktig å se på.

Typisk er brukervekten til en vanlig ergometersykkel 110 – 130 kg, og dersom du veier mer enn dette kan muligens andre typer treningsapparater være bedre egnet.

Design

Designet på ergometersykkelen, altså hvordan den ser ut, har i utgangspunktet svært lite å si for hvor god den faktisk er i bruk.

Hvordan produktet ser ut er allikevel viktig for mange, da ergometersykkelen ofte kan stå fremme – og det er derfor ikke særlig hyggelig om den ser helt forferdelig ut.

Lydnivå

En ergometersykkel vil enkelt og greit gi fra seg noe lyd, så enkelt er det.

Du kan allikevel spare deg for en del irritasjon dersom du kjøper en ergometersykkel som har et relativt lavt støynivå.

Siden ergometersykkelen skal benyttes til hjemmebruk, ønsker du kanskje å se på TV samtidig som du trener, og det er derfor fint om lyden ikke overdøver TV’en.

Motstand

Ergometersykler har enten det som kalles elektromagnetisk motstand eller permanentmagnetisk motstand.

Elektromagnetisk motstand er uten tvil den beste motstandsformen.
Årsaken til dette er at ergometersykler med elektromagnetisk motstand ikke har noen bevegelige slitedeler.

Det beste er som oftest også det dyreste, og slik er det også her.

Du vil derfor se at de rimeligste ergometersyklene typisk er utstyrt med permanentmagnetisk motstand, mens de mer kostbare alternativene er utstyrt med elektromagnetisk motstand.