Kan optimisme bidra til at du lever lengre?

Optimistisk eldre og ung

Å bli eldre med tiden slipper vi ikke unna. Hvordan du føler deg mens du blir eldre er derimot et helt annet tema. Selve opplevelsen er faktisk i stor grad opp til deg selv.

I følge ny forskning ser det faktisk ut til at de som har et positivt syn på det å bli eldre tar bedre vare på seg selv. Disse menneskene nyter også hverdagen mer. Helt uavhengig av den biologiske alderen.

I en studie fra desember 2020, publisert i The International Journal of Aging and Human Development, så man på hvordan oppfatningen av å bli eldre kan ha en påvirkning på helsen vår.

Konklusjonen var enkel. De som hadde et positivt syn på livet hadde langt større sjanse for å ta bedre vare på seg selv og sin egen kropp.

En annen studie, publisert i PNAS i 2019, så også samme tendens. I denne studien, hvor totalt 70 000 kvinner og 1500 menn deltok, ble deltakernes «optimismenivå» målt.

Den generelle helsetilstanden ble også vurdert. Deretter ble det undersøkt hvorvidt deltakerne som hadde et optimistisk syn på livet levde lengre. Også her ble det konkludert med at de optimistiske ofte får et lengre livk.

Samlet sett var forskjellen hele 10 – 15%. Funnene var også helt uavhengig fra deltagerne sosiale status, økonomiske forhold og livsstil!

Hva kan pessimistene gjøre?

Dersom du er av de menneskene som generelt sett har et negativt tankesett, er det heldigvis mye du selv kan gjøre for å påvirke dette.

I første omgang handler det om å være bevisst på sin egen mentale tilstand. Om du generelt sett har et negativt syn på fremtiden og det å bli eldre, kan det være så enkelt som å fokusere på å endre tankesettet.

På denne måten vil du bryte ut av det negative tankemønsteret, og du kan glede deg over en mer positiv og givende hverdag.

Det er for øvrig ikke alltid like enkelt å bryte ut av et negativt tankesett, og det kan derfor være en god idè å benytte seg av noen velprøvde strategier som vil øke trivselen for de aller fleste.

  • Finn deg en hobby. Det trenger ikke være noe avansert, det eneste som er viktig er at du liker å gjøre det.
  • Engasjer deg. Ved å engasjere seg innenfor ulike temaer, slik som eksempelvis politikk, vil du måtte utfordre deg selv – og hverdagen vil dermed i mange tilfeller føles mer meningsfylt og givende.
  • Vær sosial. Ved å samhandle med andre mennesker, spesielt gjennom gode diskusjoner, vil du danne nye mønstre i hjernen. Dette vil bidra til en friskere og mer velfungerende hjerne, med redusert risiko for depresjon.
  • Reis. Hva er vel bedre en nye inntrykk? Dersom man til enhver tid lever i den samme rutinen, er det nærmest uunngåelig at man begynner å bli lei etter en viss tid. Ved å reise vil du oppleve nye sider ved verden, og den generelle trivselen vil i mange tilfeller øke.
  • Søk hjelp. Det er ingen skam å få hjelp. Psykologisk rådgivning og terapi er et fantastisk valg for deg som ikke klarer å bryte ut av det negative tankemønsteret på egen hånd.

Les også: Er det bedre for helsen å sove naken?

Kilder

  1. NHI.no
  2. WellAndGood.com
Kristin Aksnes

Kristin Aksnes

Kristin har flere års erfaring som tekstforfatter og oversetter. I tillegg har hun lang erfaring fra helsesektoren, og har god innsikt i ulike kosttilskudd og deres påvirkninger på kroppen. Bak hver tekst som Kristin skriver, ligger det nøye research, så du som leser skal være sikret god og riktig informasjon. På fritiden trives Kristin ute i naturen, hvor hun pleier sin hobby med geocaching.
facebook-social instagram-social xplace-social