Magnesium mot leggkramper?

Magnesium mot leggkramper

Svært mange av oss sliter med leggkramper.

Leggkramper oppstår gjerne under trening, og for mange av oss oppstår faktisk krampene også om natten.

Ikke bare er dette svært slitsomt, men det påvirker også søvnen vår svært negativt – og resultatet kan bli at man føler seg mindre opplagt, og sliter med å gjennomføre sine daglige gjøremål.

Forskerne har lenge visst at vi har behov for relativt store mengder magnesium for å fungere optimalt, og dette mineralet har derfor også blitt et svært populært kosttilskudd.

Forskning har også vist at et tilstrekkelig inntak av magnesium kan fungere mot leggkramper, og dermed forebygge dette problemet.

Hva er magnesium?

Magnesium er et livsnødvendig mineral, og forskerne har konkludert med at vi trenger minst 100 milligram daglig for å opprettholde en optimal kroppsfunksjon.

Magnesium finnes faktisk i samtlige av cellene våre, og er blant annet en svært viktig faktor for regulering av stoffskiftet.

I tillegg til dette bidrar magnesium til å opprettholde en jevn hjerterytme, samt et tilstrekkelig opptak av kalsium.

Kalsium er som kjent viktig for å unngå blant annet beinskjørhet, og magnesium har derfor en direkte innvirkning på denne prosessen.

Fordelene ved å få i seg nok magnesium er altså mange, og vi nevner blant annet:

  • Bedre søvn.
  • Optimal mage- og tarmfunksjon.
  • Lavere blodtrykk.
  • Stabilt blodsukker.
  • Redusert risiko for hjerte- og karsykdommer.
  • Motvirker kramper og uro i beina.
  • Forhindrer hodepine.
  • Frigir mer energi til musklene.

Magnesium mot leggkramper?

Som nevnt har forskning vist at et ekstra tilskudd av magnesium kan virke forebyggende mot leggkramper – spesielt om natten.

Denne effekten sees for øvrig kun dersom du allerede har for lave nivåer av magnesium i kroppen.

Det norske helsedirektoratet anbefaler at kvinner inntar omkring 280 milligram magnesium daglig, mens menn anbefales et daglig inntak på omkring 350 milligram.

Behovet for magnesium øker med alderen, og barn trenger derfor mindre magnesium enn det voksne trenger.

Det er for øvrig ikke angitt en øvre grense for inntak av magnesium, hverken i Norge eller i Europa.

Generelt sett anbefales det likevel ikke at man tar kosttilskudd som inneholder mer enn 250 milligram magnesium pr dag, i tillegg til den vanlige kosten.

Ekstremt store doser magnesium har på kort sikt vist seg å gi diare, men det er ikke påvist noen langtidsbivirkninger – gitt at man har normal nyrefunksjon.

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!