Fordeler med Omega-3!

Artikkel om fordeler med et kosthold med omega-3

Et tilstrekkelig inntak av sunne fettsyrer er bra for helsa, det er det liten tvil om.

Men hva er det som gjør de «gode» fettsyrene så sunne?

I denne artikkelen skal vi se på fordelene ved omega-3.

Omega-3 har mange positive helseeffekter både for kroppen og hjernen.
Det er få fettsyrer som har vært gjenstand for så mye forskning som omega-3, så man kan trygt si at fordelene er godt dokumentert.

Merk at informasjonen som er gitt i denne artikkelen ikke er ment som medisinske råd.
Denne artikkelen er kun en gjengivelse av ulike studier på omega-3.

#1 – Omega-3 kan motvirke depresjon og angst

Depresjon er en av verdens største helseproblemer.

Typiske symptomer på depresjon er å føle seg nedstemt over tid, og at man generelt er lite interessert i hva som foregår rundt seg.

Angst, som også er et stort helseproblem, er gjerne kjennetegnet ved konstant bekymring og nervøsitet.

Det er derfor interessant at flere studier viser til at personer som inntar omega-3 på fast basis, har mindre risiko for å utvikle depresjon og angst.

Enkelte andre studier har til og med konkludert med at personer som allerede har enten depresjon eller angst, faktisk blir bedre av å innta omega-3.

#2 – Omega-3 kan motvirke hjerte- og karsykdommer

Hjerteinfarkt og slag er begge blant verdens mest vanlige dødsårsaker.

For flere tiår siden fant forskerne ut at personer som spiste mye fisk hadde en mye lavere forekomst av hjerte- og karsykdommer.

Siden dette ble kjent, har inntaket av omega-3 blitt knyttet til en lang rekke positive effekter for hjertet:

  • Blodtrykk: Omega-3 kan bidra til å redusere blodtrykket hos personer med høyt blodtrykk (kilde).
  • HDL-kolesterol: Inntak av omega-3 kan bidra til at man får høyere HDL-kolesterol. HDL er det «gode kolesterolet», og er derfor positivt (kilde)!
  • Blodpropp: Omega-3 reduserer også risikon for blodpropp(kilde).

#3 – Omega-3 er bra for huden

DHA, som er en type omega-3, er en viktig komponent i huden.
DHA har innvirkning på blant annet cellemembran, som finnes er å finne i store mengder i huden din.

Omega-3 kan styrke huden ved å:

  • Bidra til at huden lettere holdes hydrert.
  • Motvirke tidlig aldring av huden.
  • Redusere risikoen for kviser og akne.

Omega-3 har også vist seg å kunne beskytte huden mot skader fra solen.
Rettere sagt er det EPA som bidrar til å forhindre utskillelsen av ulike stoffer som motvirker produksjonen av kollagen.

#4 – Omega-3 kan bidra til å motvirke kreft

Kreft er en av de fremste dødsårsaken i den vestlige verden, og omega-3 fettsyrer ser ut til å kunne motvirke visse typer av kreft.

Enkelte studier har faktisk konkludert med at de som inntar mest omega-3, har omkring 50% mindre risiko for å utvikle kreft i tarmen.

I tillegg til dette er det også antydet i flere studier at omega-3 gir lavere risiko for prostatakreft hos menn, og brystkreft hos kvinner.

#5 – Omega-3 kan styrke ledd og skjelett

Beinskjørhet og gikt er 2 vanlige sykdommer som påvirker skjelettet.

Flere studier har vist at omega-3 kan styrke skjelettet, gjennom å øke nivået av kalsium i kroppen – som igjen gir en redusert risiko for beinskjørhet.

#6 – Omega-3 kan gi bedre syn

DHA, som er en type omega-3, er en av de viktigste komponentene i netthinnen.

Dersom man ikke inntar nok DHA, kan det resultere i synsproblemer.

Flere studier har derfor antydet at DHA kan motvirke diverse problemer med synet.

Så, hva venter du på? Få i deg litt fisk! 😉

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!