Skråbenk vs Decline Benkpress

Skråbenk vs decline benkpress

Skråbenk er en svært populær øvelse, og det kan virke som om «alle» trener denne øvelsen.
Enten du er en hobbymosjonist som er på trening 1 dag i uka, eller en «gymrotte» som trener opptil 2 ganger daglig, så har du antageligvis prøvd skråbenk, enten med manualer eller med stang.

En øvelse man derimot sjeldent ser at blir utført er decline benkpress.
For de som ikke har hørt om decline benkpress, er øvelsen simpelthen det motsatte av skråbenk – overkroppen er altså vinklet nedover ved decline benkpress, og ikke oppover, som ved skråbenk.

 

Men hva er det egentlig som gjør skråbenk til en så populær øvelse?
Og gjør den egentlig det du tror den gjør?

En gruppe forskere ønsket å finne ut av dette, og rekrutterte derfor 15 erfarne vektløftere i et lite forskningsprosjekt.
I forskningsprosjektet ønsket de å finne ut av hvilke muskler som ble trent ved vanlig skråbenk og ved decline benkpress.

Utøverne som var med i forskningsprosjektet ble utstyrt med elektroder på musklene, slik at forskerne kunne få detaljert informasjon om hvilke muskler som ble belastet.

Resultatene viste at når utøverne utførte skråbenk, så ble den øvre delen av brystmuskulaturen belastet noe mer enn ved decline benkpress.
Dette var forøvrig kun i den positive delen av løftet.

I den negative delen av løftet ble derimot den øvre delen av brystmuskulaturen belastet mer ved decline benkpress.

Alt i alt var altså forskjellene mellom skråbenk og decline benkpress svært små når man så på belastningen av den øvre delen av brystet.

For den nedre delen av brystet ble derimot skråbenk mer eller mindre utkonkurrert av decline benkpress.

Så, i motsetning til hva de fleste kanskje tror, så belastes den øvre delen av brystet ikke nevneverdig mye mer av å utføre skråbenk kontra decline benkpress.
Den nedre delen av brystet vil forøvrig belastes mye mer ved decline benkpress.

Oppsummert

Basert på denne studien så kan man altså konkludere med at decline benkpress alt i alt er en bedre øvelse for bryst enn det skråbenk er.
Dette gjelder spesielt dersom man ikke kun er ute etter å trene den øvre delen av brystet.

Så, hva skal du gjøre? Droppe skråbenk helt?

Ikke nødvendigvis, men dersom du er ute etter en øvelse som belaster både øvre og nedre del av brystet, burde du absolutt gi decline benkpress en sjanse!

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!