Trene sent på kvelden – en god idè?

Sover

Det har lenge vært en generell oppfatning om at trening sent på kvelden ikke er en god idè.
Mange sier at man vil få dårligere søvn, samtidig som det også vil være vanskeligere å få sove. Men er det noe i det?

Hva sier forskerne?

Ny forskning viser at dette ikke nødvendigvis er tilfellet. Forskerne bak studiene går så langt som å påstå at det er en myte at trening på kvelden gir dårligere søvn.

Den nye forskningen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Sports Medicine. Forfatterne bak prosjektet har gjennomgått totalt 23 ulike studier på temaet.

I samtlige av studiene som ble gjennomgått ble forsøkspersonene instruert til å trene 0 – 4 timer før leggetid. Søvnkvaliteten ble så målt utifra en rekke kriterier. Det samlede resultatet fra de 23 ulike studiene var ganske tydelig.

Trening sent på kvelden hadde ikke en negativ innvirkning på søvnkvaliteten. Deltakernes egen oppfatning av søvnkvaliteten var heller ikke noe dårligere når de hadde trent. Interessant nok viste det seg at de som faktisk hadde trent på kvelden hadde noe bedre søvnkvalitet!

Unntak?

Selv om trening sent på kvelden generelt sett ikke ser ut til å ha noen negativ innvirkning på søvnkvaliteten, fant likevel forskerne et tydelig unntak. Veldig intensiv trening rett før leggetid kunne gjøre det vanskeligere å sovne.

Eksempler på trening som ikke bør gjennomføres mindre enn èn time før leggetid er altså intervaller, knallhard styrketrening og lignende.

Forskerne understrekte også at det er store individuelle forskjeller. Om du selv føler at du sover dårligere etter en treningsøkt på kvelden er det bare å trene litt tidligere, med andre ord!

Kilder

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!