Det har lenge vært en generell oppfatning om at trening sent på kvelden ikke er en god idè – primært på bakgrunn av at det påvirker nattesøvnen, og at man vil ha vanskeligere for å sovne.

Hva sier forskerne?

Ny forskning viser forøvrig at dette ikke nødvendigvis er tilfellet, og forskerne bak studiene går så langt som å påstå at det er en myte at trening på kvelden gir dårligere søvn.

Den nye forskningen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Sports Medicine, og forfatterne bak prosjektet har gjennomgått totalt 23 ulike studier på temaet.

I samtlige av studiene som ble gjennomgått ble forsøkspersonene instruert til å trene 0 – 4 timer før leggetid, før søvnkvaliteten ble målt ut fra en lang rekke kriterier – slik som innsovningstid, antall oppvåkninger i løpet av natten, total våkentid i løpet av natten og lignende.

Det samlede resultatet fra de 23 ulike studiene var tydelig.

Trening sent på kvelden hadde ikke en negativ innvirkning på søvnkvaliteten, og forsøkspersonenes egen oppfatning av søvnkvaliteten var heller ikke noe dårligere når de hadde trent.

Interessant nok viste det seg at de som faktisk hadde trent på kvelden hadde noe bedre søvnkvalitet, da de tilbrakte mer tid i den dype søvnfasen!

Unntak?

Til tross for at trening sent på kvelden generelt sett ikke ser ut til å ha noen negativ innvirkning på søvnkvaliteten, fant allikevel forskerne et tydelig unntak.

Dersom det utføres svært intensiv trening mindre enn èn time før leggetid, vil dette kunne gjøre det vanskeligere å sovne.

Eksempler på trening som ikke bør gjennomføres mindre enn èn time før leggetid er altså intervaller, knallhard styrketrening og lignende.

Forskerne understrekte også at det eksisterer store individuelle forskjeller – og dersom du selv føler at du sover dårligere etter en treningsøkt på kvelden, bør du utvilsomt legge treningen litt tidligere på dagen!