Trene sent på kvelden: Er det en god idè?

Sover

Det har lenge vært en generell oppfatning om at trening sent på kvelden ikke er en god idè. Mange sier at man vil få dårligere søvn, samtidig som det også vil være vanskeligere å få sove. Men er det noe i det?

Hva sier forskerne?

Ny forskning viser at dette ikke nødvendigvis er tilfellet. Forskerne bak studiene går så langt som å påstå at det er en myte at trening på kvelden gir dårligere søvn.

Den nye forskningen ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Sports Medicine. Forfatterne bak prosjektet har gjennomgått totalt 23 ulike studier på temaet.

I samtlige av studiene som ble gjennomgått ble forsøkspersonene instruert til å trene 0 – 4 timer før leggetid. Søvnkvaliteten ble så målt utifra en rekke kriterier. Det samlede resultatet fra de 23 ulike studiene var ganske tydelig.

Trening sent på kvelden hadde ikke en negativ innvirkning på søvnkvaliteten. Deltakernes egen oppfatning av søvnkvaliteten var heller ikke noe dårligere når de hadde trent. Interessant nok viste det seg at de som faktisk hadde trent på kvelden hadde noe bedre søvnkvalitet!

Unntak?

Selv om trening sent på kvelden generelt sett ikke ser ut til å ha noen negativ innvirkning på søvnkvaliteten, fant likevel forskerne et tydelig unntak. Veldig intensiv trening rett før leggetid kunne gjøre det vanskeligere å sovne.

Eksempler på trening som ikke bør gjennomføres mindre enn èn time før leggetid er altså intervaller, knallhard styrketrening og lignende.

Forskerne understrekte også at det er store individuelle forskjeller. Om du selv føler at du sover dårligere etter en treningsøkt på kvelden er det bare å trene litt tidligere, med andre ord!

Kilder

Avatar

Hege Vestrum

Hege trives spesielt godt inne på treningssenteret, og har gjennom over 5 år med aktiv styrketrening tilegnet seg mye nyttig kunnskap. Hege har gjennomført flere online kurs i forbindelse med trening og kosthold, og gjør samtidig en svært god jobb som produkttester her hos oss.