BMI-kalkulator: Hvor mye bør jeg veie i forhold til høyde?

BMI-kalkulator

Lurer du på om du veier for mye? Eller om du veier for lite?

Med vår BMI-kalkulator kan du kan du enkelt regne ut din nåværende BMI. BMI-kalkulatoren kan gi deg en indikator på om du er overvektig, sterkt overvektig, undervektig eller normalvektig!

Hva er BMI?

Det er flere metoder man kan bruke for å finne ut om man er overvektig, undervektig eller normalvektig. BMI, som står for Body Mass Index, er én av de og er også den offisielle måleenheten.

Det er den metoden Verdens Helseorganisasjon (WHO) benytter seg av. På norsk brukes også KMI, som står for kroppsmasseindeks.

Ved å regne ut BMI får man en god indikasjon på om man har en normal vekt eller ei.

BMI-kalkulator: En enkel beregning

Lenger ned i artikkelen kan du lese mer om formelen for å regne ut BMI. Det er derimot ingen grunn til å finne frem verken kalkulator eller penn og papir. Vi har nemlig laget en BMI-kalkulator til deg, så du enkelt kan måle din kroppsmasseindeks!

GetFitness BMI-kalkulator

Hvordan beregnes BMI?

Når du skal regne ut BMI-en gjør du det med følgende formel: vekt (kg) / ( høyde (m) x høyde(m) ).

Det vil altså si at man først ganger høyden i meter med hverandre. Deretter tar man dette resultatet og deler det på sin egen vekt i kg.

Et enkelt eksempel

Hvis du veier 75 kilo og er 1,72 meter høy, vil utregningen se slik ut:

75 kg / (1,72 meter x 1,72 meter ) = 25,4.

Denne BMI-en tilsier altså at personen er lett overvektig.

BMI-klassifisering

Verdens helseorganisasjon har laget følgende klassifisering av BMI for voksne, uansett alder og kjønn. De forteller deg også hvilke sykdomsrisikoer de ulike nivåene medfører.

Vær oppmerksom på at BMI for barn har en annen utregning! 

Undervekt

Om BMI-en er lavere eller lik 18,4 ansees man som undervektig. Dette gir liten risiko for diabetes, men kan samtidig gi økt risiko for andre helseproblemer. Dersom BMI-en er under 18,4 bør du forsøke å gå litt opp i vekt.

Normalvekt

En BMI på mellom 18,5 – 24,9 ansees som normalvekt. Her får du en lav generell sykdomsrisiko, og de fleste bør tilstrebe å holde seg innenfor dette området.

Overvekt

I følge BMI-beregningen ansees du som overvektig om BMI-en er mellom 25,0 – 29,9. Dette vil blant annet kunne gi en økt risiko for diabetes.

Fedme, grad 1

En BMI på mellom 30 – 34,9 er klassifisert som fedme av grad 1. Dette kan gi økt fare for diabetes, og generelt økt dødelighet tilknyttet andre sykdommer.

Fedme, grad 2

Om BMI-en din måler mellom 35,0 – 39,9 faller du innenfor kategorien fedme av grad 2. Dette gir høy risiko for helseproblemer, og økt dødelighet.

Fedme, grad 3

Dette er den høyeste BMI-klassifiseringen. Om din BMI er 40,0 eller høyere ansees det som fedme av grad 3. Dette er svært alvorlig overvekt, og gir ytterligere økt helserisiko.

Er BMI et godt mål på overvekt?

BMI-kalkulator: Hvor mye bør jeg veie i forhold til høyde?

Akkurat dette strides de lærde om. En av tingene kritikerne peker på, er at BMI-utregningen ikke tar hensyn til muskelmasse eller beinbygging. Det er kun høyde og vekt som tas hensyn til. Fettprosent ignoreres fullstendig.

Når vi da vet at muskler veier mer enn fett, vil dette ha mye å si for de som er godt trente. En fitnessutøver eller kroppsbygger, vil derfor kunne få betegnelsen overvektig, uten på noen måte å ha for mye kroppsfett.

I tillegg har vi mennesker ulik beinbygging, der noen har tyngre og mer kompakt beinbygging enn andre. Dette vil også være med på å gjøre BMI-en høyere enn hva som er realiteten!

Utregningen baserer seg på høyden og vekten til en gjennomsnittsperson på over 20 år. Også muskelmasse og beinbygging er på et gjennomsnitt.

Foruten akkurat dette, er nok BMI en fin indikator for hvor du ligger på skalaen, sånn fedmemessig. Den er gratis og enkel i bruk, i forhold til andre alternativ!

Fordeler og ulemper med BMI

Som så mye annet, finnes det både fordeler og ulemper med BMI-måling. Fordelen er at du, på en enkel måte, kan finne ut BMI-en din. Dermed kan du få en indikator på om du bør gjøre noen livstilsendringer.

I tillegg kan du se i hvilket område idealvekten din er, så du har noe å jobbe deg mot.

Ulempen er at ikke alle kan bruke metoden. Som nevnt over, tar ikke utregningen hensyn til muskelmasse og beinbygging. Det betyr at en stor del av befolkningen ikke vil kunne dra nytte av en BMI-utregning.

Kan ikke brukes på barn

En annen ulempe er at BMI ikke kan brukes til å regne ut eventuell over- eller undervekt hos barn. Man bør være over 18 år og ferdig utvokst før man regner ut sin BMI.

Det vil derfor si at om en tenåring går inn og benytter en BMI-kalkulator, vil resultatet kunne bli misvisende.

Farer ved høy BMI (overvekt) og for lav BMI (undervekt)

Både for høy og for lav BMI medfører en helserisiko. Og farene øker jo lenger ut på ytterpunktene man er. Derfor bør man prøve å komme seg mot en så normal BMI som mulig!

Farer ved for høy BMI

Det medfører mange helsefarer ved å være overvektig. Jo mer overvektig man er, jo høyere risiko er det. Blant annet har man høyere risiko for diabetes, hjerte- og karsykdom, høyt blodtrykk og hjerneslag. I tillegg kommer det en rekke andre kroniske sykdommer.

Man ser også en markant økning i antall krefttilfeller blant overvektige!

Farer ved for lav BMI

Hos de med for lav BMI, ser man at det er en økt risiko for å utvikle benskjørhet, underernæringssykdommer og mangelsykdommer. Om BMI-en din er under 18,4 bør du derfor tilstrebe å få opp vekten litt på sikt.

Livvidden din kan være helsefarlig

Det er langt farligere med magefett enn med fett på rumpe og lår. Dette fordi dette fettet også legger seg rundt innvollene og tarmene våre. I tillegg kan leveren fylles med altfor mye fett.

Alle disse tingene kan lede til sykdommer som diabetes, hjerte-karsykdommer, høyt blodtrykk og søvnapné. Man har sett at risikoen øker når midjen blir over 80 cm hos kvinner og 94 cm hos menn.

Blir den derimot over 88 hos kvinner og 102 hos menn, vil risikoen for sykdommer og helseproblemer være like stor som for de med BMI på over 30 (fedme). Dette uavhengig av om du har en BMI under 30!

Kilder

Kristin Aksnes

Kristin Aksnes

Kristin har flere års erfaring som tekstforfatter og oversetter. I tillegg har hun lang erfaring fra helsesektoren, og har god innsikt i ulike kosttilskudd og deres påvirkninger på kroppen. Bak hver tekst som Kristin skriver, ligger det nøye research, så du som leser skal være sikret god og riktig informasjon. På fritiden trives Kristin ute i naturen, hvor hun pleier sin hobby med geocaching.
facebook-social instagram-social xplace-social