Enda en god grunn til å ta kreatin!

Hvorfor ta kreatin

Det finnes mange gode grunner til at du burde vurdere å begynne med kreatin.

Det mange ikke vet er at kreatin faktisk er en av de best dokumenterte og mest effektive kosttilskuddene som er å få tak i – med svært god effekt på både styrke og muskelmasse.

Gjennom årene har kreatin blitt mer og mer populært, og dette fører også naturligvis til at det er blitt en interessant gjenstand for forskning.

Nyere forskning har faktisk vist at kreatin har flere positive effekter enn bare å påvirke muskeltverrsnitt og styrke.

Forbedret næringspartisjonering

Kreatin er, som nevnt, godt kjent for å bidra til økt muskeltverrsnitt og styrke.

I løpet av de siste tiårene har forskerne gjentatte ganger vist at kreatin kan ha en lang rekke positive effekter på både kropp og helse – med alt fra forbedret hjernefunksjon til mer eksplosiv muskelkraft.

Til manges store overraskelse har også nyere forskning vist til at kreatin kan ha en positiv effekt på både næringspartisjoneringen og karbohydratmetabolismen.

Dersom du ikke har hørt om næringspartisjonering, så innebærer det i korte trekk hva de ulike næringsstoffene du inntar vil bli brukt til i kroppen.

En optimal næringspartisjonering vil i praksis tilsi at det du spiser av fett og karbohydrater blir benyttet til forbrenning og energi, mens proteinet blir benyttet til reparering og oppbygning av muskelmassen.

Det er altså dette forskerne har funnet ut at kreatin bidrar til – nemlig «å styre næringsstoffene dit de skal.»

Nærmere forklart er det karbohydratmetabolismen som i størst grad påvirkes av kreatinet, og i studien ble det sett på effekten av å innta karbohydrater rett etter trening – i kombinasjon med et jevnlig inntak av kreatin.

Resultatet av forsøket var enkelt og greit at forsøksgruppen som brukte kreatin hadde et forbedret opptak av karbohydrater etter trening, i motsetning til gruppen som ikke inntok kreatin.

Den mest sannsynlige årsaken til denne effekten er at kreatin utløser visse biologiske reaksjoner i cellene våre, og en mulig effekt er at den såkalte GLUT4-aktiveringen forbedres.

GLUT4-reseptorene er å finne i muskelcellene våre, og ved å øke sensitiviteten til disse reseptorene vil man kunne forbedre næringspartisjoneringen – ved at mer av de muskelbyggende næringsstoffene føres inn i cellene, som igjen bidrar til økt restitusjon og muskelmasse!

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!