Eksentrisk og konsentrisk muskelarbeid – kort oppsummert!

Eksentrisk og konsentrisk muskelarbeid

Du har kanskje hørt om at det finnes ulike typer muskelarbeid.

To sentrale begreper som går igjen er eksentrisk og konsentrisk muskelarbeid, og primært sett er dette de 2 typene muskelarbeid du benytter deg av når du trener styrke.

Til tross for at begrepene høres kompliserte ut, er det ikke spesielt vanskelig å forstå forskjellen mellom disse 2 typene.

Konsentrisk muskelarbeid

Konsentrisk muskelarbeid er definert ved at kraften som utføres av muskelen er større enn kraften som påvirker den.

Dersom du eksempelvis ser på øvelsen benkpress, så er det enkelt og greit helt nødvendig at kraften som presser stanga opp fra brystet ditt er større enn motkreftene – altså at kraften som utøves er større enn den vektbelastningen du trener med.

Når man tenker på det gir jo dette mening.
Hvordan skulle du klart å presse vektstanga opp fra brystet hvis kraften var mindre enn vektbelastningen?

Når denne situasjonen oppstår, altså at kraften som utøves er større, vil muskelen kontrahere seg.

Det at muskelen kontraherer seg betyr rett og slett at muskelen trekker seg sammen.

Kort oppsummert er konsentrisk muskelarbeid altså definert ved at det utøves større kraft enn motkreftene, som igjen fører til at muskelen trekker seg sammen (kontraherer).

Eksentrisk muskelarbeid

Eksentrisk muskelarbeid er det motsatte av konsentrisk muskelarbeid, og vil altså oppstå når kraftutviklingen er mindre enn motkreftene som påvirker muskelen.

Ulikt fra konsentrisk muskelarbeid, vil eksentrisk muskelarbeid føre til at muskelen forlenges.

Om vi igjen ser på eksempelet med benkpress, kan vi altså intuitivt forstå at den eksentriske fasen av løftet oppstår når vi fører stanga ned igjen mot brystet.

Igjen gir jo dette mening – hvordan skulle du kunne føre stanga ned igjen mot brystet om kraften du utøver er større enn vektbelastningen?

Eksentrisk muskelarbeid kalles ofte bremsende muskelarbeid, og oppstår altså i den fasen av løftet hvor du typisk senker vektene ned igjen.

Lykke til med treningen!

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!