Musikk – sunt for hjertet?

Musikk, sunt for hjertet?

At musikk potensielt kan føles beroligende er ikke noe nytt for de fleste av oss.

Svært mange hører på musikk daglig, og nå har det faktisk vist seg at beroligende og behagelig musikk kan ha en positiv effekt på hjertehelsen.

Det ser for øvrig i første omgang ut til at beroligende musikk kun har en effekt på de som allerede har hjerte- og karsykdommer.

I en nyere studie, utgitt av American College of Cardiology, ble det konkludert med at musikk kan redusere risikoen for både stress og angst – som totalt sett kan bidra til lavere hvilepuls, samt lavere blodtrykk.

I studien deltok totalt 350 personer, som tidligere hadde hatt hjerteinfarkt på et tidspunkt i løpet av livet.

Begge gruppene mottok naturligvis medisinsk behandlig, men kun halvparten av deltakerne fikk i oppgave å høre på rolig og behagelig musikk – i totalt 30 minutter daglig.

Resultatet av studien viste at de som mottok musikkterapi totalt sett hadde lavere risiko for å få nye hjerteinfarkt.

Forskerne antar at årsaken til den reduserte risikoen er at den behagelige musikken senker både puls og blodtrykk, som også bidrar til å redusere risikoen for hjerte- og karsykdommer!

GetFitness

GetFitness er en nettside hvor det publiseres nyttig informasjon om trening, kosthold og kosttilskudd. Vi ønsker å bidra med kunnskap og informasjon, slik at du kan gjøre de beste valgene for deg selv og din egen helse. Artiklene som publiseres på vårt nettsted er ment for å være informative, og flere av artiklene er publisert av frivillige som ønsker å dele sin kunnskap om trening og kosthold. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å publisere en artikkel hos oss!